Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO OD STYCZNIA 2022

numer konta do opłat za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu: 
32 1240 1037 1111 0011 0919 2197
Opłaty za przedszkole   należy dokonywać do 15-go  następnego miesiąca.

W tytule należy podać:

 • imię i nazwisko dziecka
 • grupę do której uczęszcza dziecko .......
 • kwota za żywienie...... za miesiąc .... rok .......
 • kwota za pobyt godzinowy ..... za miesiąc ..... rok ......

Informację o wysokości opłat można uzyskać dzwoniąc do sekretariatu przedszkola
nr tel. 42 643-36-72
Prosimy o terminowe dokonywanie opłat za przedszkole

Przepisy prawne regulujące wysokość opłat  za świadczenia przedszkola:

Uchwała NrV/163/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź.

Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu obowiązujące od 1 września 2021 r.
Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu:
 • Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola wykraczających poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustala się opłatę w wysokości 1 zł.
 • Godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki: 8:00 – 13:00.
 • Opłatę miesięczną stanowi iloczyn godzinowej stawki oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu.
 • Z opłaty tej zwolnieni są posiadacze Łódzkiej Karty Dużej Rodziny oraz dzieci z rodzinnych domów dziecka i dzieci z rodzin zastępczych.
 • Warunki zwalniania rodziców (prawnych opiekunów) w całości lub w części z opłaty za świadczenia przedszkola wykraczające poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki określa " Regulamin stosowania obniżonej odpłatności za świadczenia Przedszkola Miejskiego nr 117 w Łodzi" dostępny w przedszkolu.

Opłata za wyżywienie (stawka dzienna)

 • 3 posiłki  - 9,00 zł
 • 2 posiłki  - 7,20 zł
 • 1 posiłek - 4,50 zł (obiad)

Opłaty za świadczenia przedszkola pobierane są z dołu do dnia 15 każdego miesiąca.

Wpłaty miesięcznej opłaty za wyżywienie należy dokonać na rachunek bankowy Przedszkola:
 37 1560 0013 2030 6300 8000 0006

Wpłacana kwota przelewem na konto przedszkola  musi być dokładnie taka, jaką podaje intendent.

W tytule przelewu należy podać:
imię i nazwisko dziecka  .............................oraz grupa  ............
kwota za wyżywienie:     ...............miesiąc ............  rok .............
kwota za pobyt godzinowy: ......... miesiąc ............  rok  .............

Powstałe i nieuregulowane zaległości za okres 1 miesiąca będą podstawą do:

 • rozwiązania przez dyrektora umowy z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka 3 - 5 letniego;
 • przepisanie przez dyrektora na podstawę programową dziecka 6 letniego spełniającego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

KONTO RADY RODZICÓW 38 1090 2590 0000 0001 4686 6916

Rada Rodziców przypomina o konieczności dokonywania terminowych wpłat składek na fundusz Rady Rodziców. Jednocześnie informujemy, że ze środków finansowych RADY RODZICÓW korzystają wszystkie dzieci w formie m.in. wycieczek autokarowych, przedstawień teatralnych, rytmiki, upominków dla dzieci z okazji świąt itp.