Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

COVID -19

SZANOWNI PAŃSTWO,

Informujemy, że  w związku z zachorowaniem na Covid - 19 i brakiem możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi w przedszkolu, decyzją Sanepidu zostają zawieszone zajęcia stacjonarne od 19.01 do 28.01.2022. Informacja o nałożeniu kwarantanny zostanie przekazana indywidualnie, telefonicznie lub mailowo.


Informacja

Szanowni Państwo, przypominamy o obowiązku informowania przedszkola o sytuacji, gdy dziecko znajduje się w izolacji lub na kwarantannie. 

W celu podjęcia właściwych działań prosimy o informowanie przedszkola o osobach przebywających na kwarantannie lub w izolacji, które miały kontakt z naszym przedszkolem.


W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz rozpoczęciem szczepień przeciwko Covid-19, prosimy serdecznie o zapoznanie się z poniższymi materiałami informacyjnymi. 

Informacje dotyczące szczepień przeciw Covid-19

Informacje o szczepionce

Film dotyczący szczepień

Film prof. Anny Piekarskiej dotyczący szczepień


Szanowni Państwo!

Serdecznie prosimy o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi profilaktyki zdrowotnej:

Informacje ogólne

Jak zapobiegać zakażeniu?

Seniorze zadbaj o siebie

Informacje dla seniorów

Informacja dla obcokrajowców

Szpitale

Dezynfekcja rąk

Jak skutecznie dezynfekować ręce?

Jak skutecznie myć ręce?

Zasady kwarantanny

Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie?


Dzieci zapisane  do przedszkola mogą uczęszczać do placówki, która w dalszym ciągu pracuje w reżimie sanitarnym zgodnie z  wytycznymi GIS.

Ważne Informacje -  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

Prosimy o przestrzeganie wytycznych GIS, ponieważ istnieje możliwości zarażenia się dzieci, pozostałych domowników, pracowników w przedszkolu i innych dzieci wirusem COVID-19.

l

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19  
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 117 W ŁODZI.

 1. Stosują się do procedur obowiązujących w przedszkolu związanych ze zwiększonym rygorem sanitarnym w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Przekazują nauczycielowi (telefonicznie) informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
 3. Przekazują dziecko pracownikowi przedszkola przed głównymi drzwiami placówki.
 4. Zdejmują dziecku maseczkę przed budynkiem przedszkola i zabierają ją ze sobą.
 5. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.
 6. Przyprowadzają do przedszkola wyłącznie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych (kaszel, katar, ból brzucha, biegunka, wymioty, zapalenie spojówek, stany zapalne skóry, choroba zakaźna).
 7. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola - jeśli wcześniej chorowało.
 8. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało z domu zabawek i innych przedmiotów.
 9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikania częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Utrwalają prawidłowe nawyki u dziecka podczas kichania czy kasłania.
 11. Wskazują maksymalnie 2 osoby do przyprowadzania/odbierania dziecka, przy czym każda z osób przyprowadza lub odbiera dziecko pojedynczo.
 12. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola oraz udzielania istotnych informacji o dziecku.
 13. Wyraża zgodę na wykonanie  pomiaru temperatury ciała dziecka. W przypadku wystąpienia u dziecka temperatury większej niż 37,5 0 C, dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.

 z poważaniem

Dorota Gorczyńska
dyrektor przedszkola

 


 Informacja dla rodziców  -  zasiłek ZUS na opiekę nad dzieckiem do 8 lat


W związku z planowanym uruchomieniem przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź, informujemy, że obecnie prowadzone są działania w zakresie wdrażania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r.w celu zminimalizowania ryzyka zachorowania związanego z rozprzestrzenianiem się COVID-19 i rozpoczęcia funkcjonowania przedszkoli.

Ze względu na ograniczenie liczby dzieci w grupie (przy założeniu 4 m2 na osobę) oraz konieczności zapewnienia odpowiedniej ilości pracowników przedszkola, którzy przystąpią do pracy,
proszę o pilne wypełnienie załączonej ankiety skierowanej do rodziców >>> Pobierz ANKIETĘ

Ankietę należy wydrukować, wypełnić, podpisać i scan lub zdjęcie przesłać na adres e-mail naszego przedszkola: kontakt@pm117.elodz.edu.pldo dnia 11 maja 2020r.

------

Szanowni Państwo, wszyscy z niecierpliwością oczekujemy powrotu do normalności,
ale  w trakcie trwania pandemii  musimy zadbać przede wszystkim o to,  aby ten powrót był bezpieczny dla całej społeczności przedszkola.  Życzę Państwu i naszym przedszkolakom dużo zdrowia.

z poważaniem

Dorota Gorczyńska
Dyrektor przedszkola


Proszę o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

 Oświadczenie  Prezydenta Miasta Łodzi -  w sprawie uruchomienia żłobków i przedszkoli w mieście  >>> Pobierz

 Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi  w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenia zajęć w przedszkolach >>>Pobierz

 Wytyczne GIS i MZ   >>> Pobierz

 
W dalszym ciągu czekamy na szczegółowe wytyczne i regulacje prawne z MEN, MZ i GIS  ( tj.: które dzieci będą mogły uczęszczać  do przedszkola, jak liczne mają być grupy, jaka powierzchnia ma przypadać na jedno dziecko, w jakiej odległości mają przebywać od siebie, jakie środki ochrony indywidualnej należy zapewnić pracownikom ...).  Wszelkie informacje związane z uruchomieniem przedszkola będą zamieszczane na naszej stronie internetowej .

Szanowni Rodzice!

Przedszkole czynne jest od godziny 6:00 do 17:00


Przedszkole funkcjonuje w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 wprowadzone są zmiany organizacyjne, których celem jest zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa  (w miarę istniejących możliwości) poprzez zachowanie dystansu społecznego pomiędzy osobami przyprowadzającymi dzieci do przedszkola.


W przedszkolu obowiązują następujące zasady:

 • do przedszkola przyprowadzane są zdrowe dzieci w godzinach  6:00 - 8:15,

 • w celu zachowania dystansu społecznego  uprzejmie prosimy, aby w pierwszym okresie rodzice dzieci uczęszczających w ubiegłym roku do przedszkola, przyprowadzali  dzieci w godzinach 6:00 - 7:30,
 • dzieci nowo przyjęte prosimy w miarę możliwości przyprowadzać od godz. 7:30 do 8:15,

 • do budynku  dzieci, które już uczęszczały do przedszkola wchodzą same, mają mierzoną temperaturę przez pracownika przedszkola, rozbierają się w szatni i idą do sali zajęć (pod opieką pracownika),

 • dzieci, które po raz pierwszy będą uczęszczać do przedszkola wchodzą z 1 opiekunem, mają mierzoną temperaturę. Opiekun wchodzi w maseczce, dezynfekuje ręce i wchodzi do szatni,

 • do przedszkola może wejść maksymalnie 5 nowo przyjętych dzieci, każde z jednym opiekunem, przy zachowaniu dystansu społecznego.
 • zajęcia prowadzone są w salach przydzielonych każdej grupie na stałe,

 • w ciągu dnia o ile pozwoli na to pogoda, dzieci grupami wymiennie przebywają na świeżym powietrzu,

 • odbieramy dzieci w godzinach 15:00- 17:00, czekamy na dziecko przed budynkiem, po dzieci "nowe" wchodzi 1 opiekun w maseczce , dezynfekuje ręce przy wejściu,

 • wcześniejszy odbiór dziecka z przedszkola, po obiedzie możliwy będzie tylko i wyłącznie od godziny 13.00 (podyktowane jest to obowiązującą w placówce organizacją pracy uwzględniającą wytyczne epidemicznie GIS),

 • w szczególnych i nagłych przypadkach ze względu na dobro dziecka, po uprzednim kontakcie telefonicznym rodzica lub nauczyciela możliwe będzie wcześniejsze odebranie dziecka z placówki,

 • do przedszkola przynosimy tylko niezbędne rzeczy: obuwie na zmianę i ubranka na przebranie (majteczki, koszulki, spodenki, getry itp.),

 • dzieci nie przynoszą do przedszkola zabawek ani innych przedmiotów,

 • prosimy o ograniczenie czasu pożegnania się z dzieckiem do minimum tak, aby umożliwić wszystkim rodzicom sprawne przekazanie swoich pociech pod opiekę pracowników naszego przedszkola.
 • kontakt z nauczycielami możliwy jest poprzez elektroniczną pocztę służbową. Adresy e-mail nauczycieli podane są na stronie internetowej przedszkola w zakładce GRUPY w poszczególnych oddziałach.

Bardzo prosimy wszystkich Rodziców o przygotowanie emocjonalne dzieci i wytłumaczenie Im konieczności przestrzegania wymienionych zasad.

Prosimy rodziców/opiekunów by dzieci były ubieranie w wygodne ubranie.

Z poważaniem

Dorota Gorczyńska

Dyrektor